Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka a zřizovatelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2022/08/OA_TB1-94x100.png

Mgr. Tomáš Borůvka, MBA

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

vedoucí studijního oddělení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vedoucí odborné praxe

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:35-14:20 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodička prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

kariérová poradkyně

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2023/10/KS-94x100.png

PhDr. Kateřina Šimáčková

školní psycholožka

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2018/08/MB-94x100.png

Mgr. Marek Bílý

vyučující občanské nauky a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_MB-94x100.png

Milena Bonhardová

vyučující písemné a el. komunikace

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

vyučující českého a ruského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2022/09/OA_MD-94x100.png

Mgr. Monika Davidová

vyučující zeměpisu a ekonomické geografie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_VD-94x100.png

Mgr. Věra Dvořáková

vyučující matematiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2017/09/OA_PH-1-94x100.png

Ing. Pavel Hanuš

vyučující účetnictví

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_JH-94x100.png

Mgr. Jana Hayes

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_NH-94x100.png

Neil Hayes

lektor anglického jazyka - konverzace

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2019/08/OA_SH-94x100.png

Mgr. Šárka Hochmanová

vyučující českého jazyka a dějepisu

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2023/09/AH-94x100.png

Mgr. Aleš Horáček

vyučující ICT a matematiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_RJ-94x100.png

Ing. Romana Janků

vyučující ekonomiky a práva

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2023/09/KK-94x100.png

Bc. Kateřina Kafková

vyučující matematiky a fyziky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2023/08/OK-94x100.png

Mgr. Ondřej Karásek

vyučující přírodních věd a tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_LK-94x100.png

Mgr. Lenka Koutná

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_AK-94x100.png

Mgr. Alena Křížová

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_MP-94x100.png

Mgr. Pavlína Marková

vyučující španělského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2022/09/IH-94x100.png

Bc. Ilona Palová

vyučující francouzského jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_PA-94x100.png

Mgr. Andrea Pršalová

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vyučující dějepisu a anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2022/08/MR-94x100.png

Mgr. Monika Řezníčková

vyučující německého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

vyučující českého jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2024/02/OA_LV-94x100.png

Mgr. Lucie Vítová

vyučující občanské nauky

Konzultační hodiny: dle dohody