Organizace školního roku

Školní rok

Zahájení školního roku (1. pololetí)

2. září 2019

Konec 1. pololetí

30. ledna 2020

Zahájení 2. pololetí

3. února 2020

Konec školního roku (2. pololetí)

30. června 2020

Prázdniny a ředitelská volna

podzimní prázdniny

29. října 2019 - 1. listopadu 2019

vánoční prázdniny

19. prosince 2019 - 3. ledna 2020

pololetní prázdniny

31. ledna 2020

jarní prázdniny

2. března 2020 - 8. března 2020

velikonoční prázdniny

9. dubna 2020 - 10. dubna 2020

hlavní prázdniny

1. července 2020 - 31. srpna 2020

Ostatní akce školy

Reprezentační ples školy

Aldis 22. února 2020

LVVZ 1. ročník

1. února 2020 - 8. února 2020

Vánoční akademie

18. prosince 2019 od 16:00h

Odborná praxe 3. ročník

20. dubna - 30. dubna 2020

Den otevřených dveří pro žáky ZŠ

23. listopadu 2019 a 11. ledna 2020

Termíny státních zkoušek ve psaní na stroji

květen - červen 2020

Státní jazykové zkoušky - základní

dle harmonogramu MŠMT

Státní jazykové zkoušky - všeobecná

dle harmonogramu MŠMT