UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY A RODIČE

Upozorňujeme žáky i jejich zákonné zástupce na nutnost průběžně sledovat zprávy v systému Bakaláři (žáci každý den). Žáci pak mají dále povinnost připojovat se každý den ke službě MS Teams a plnit všechny úkoly zadávané přes tyto aplikace vyučujícími.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za respektování pokynů během této mimořádné situace.