Slavnostní tečka za úspěšnými maturitami

Slavnostním předáním maturitních vysvědčení v sále královéhradeckého Muzea východních Čech jsme se 6. června rozloučili s žáky obou tříd 4. ročníku. I letos všichni úspěšně složili společnou i školní část maturitních zkoušek, 47 z nich dokonce s vyznamenáním.

Absolventům srdečně gratulujeme a přejeme štěstí a spokojenost v jejich osobním, studijním i profesním životě!