Projektový den s BESIPem

V pondělí 13. listopadu se ve škole uskutečnil projektový den s BESIPem “Nultá hodina autoškoly” pro 2. a 3. ročník oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.

Žáci měli během celého dopoledne možnost v rámci jednotlivých programových bloků besedovat s policejní preventistkou, dopravní psycholožkou, pracovnicí BESIP i se zástupci záchranářů a hasičů o důležitých a aktuálních tématech z oblasti bezpečnosti silničního provozu.