Poučení žáků – COVID-19

Přijaté organizační pokyny ředitele školy k zabránění šíření nemoci COVID-19 a zvýšená hygienická pravidla:

  • do školy chodit pouze zdráv, bez příznaků – kašel, teplota, rýma, dušnost, ztráta chuti, čichu;
  • dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními dle pokynu učitelů – zakrytí úst a nosu dle aktuální situace;
  • povinnost nahlásit učiteli ihned změnu zdravotního stavu, nevolnost, úraz;
  • důsledné přezouvání v šatnách školy – nepřezutí bude považováno za hrubé porušení epidemiologických pravidel školy;
  • důkladné mytí rukou, dezinfekcepo příchodu do školy, po přezutí, použití WC, po vyučovací hodině, před stravováním ve ŠJ, o přestávce před jídlem a po jídle;
  • vymezení prostoru, kde se žáci smí pohybovat; před začátkem a po vyučování platí neshromažďovat se ve větších skupinách;
  • ve třídě vyučující zajistí časté větrání;
  • ve škole je prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí, budou dezinfikovány povrchy a předměty (kliky dveří, spínače světel, klávesnice, počítačové myši), bude prováděna ozonizace;
  • jednorázový odpad vkládat do nádob s igelitovým pytlem.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla – při případném porušení bude informován zákonný zástupce, při opakovaném porušení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

V Hradci Králové dne 1. září 2020