Informační schůzky pro rodiče žáků 1. a 4. ročníku

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na informační schůzky, které se uskuteční v úterý 12. září 2023.

V 17:00 hod. začnou úvodní schůzky pro rodiče žáků tříd 1.A a 1.D v jejich kmenových učebnách.

Od 17:30 hod. budou následovat schůzky pro 4. ročník, kde obdržíte informace k maturitní zkoušce. Rodiče žáků tříd 4.A a 4.B se společně sejdou v aule školy (3.A) a 4.D v kmenové učebně.

Těšíme se na setkání!