Exkurze 3.A do vazební věznice

Ve středu 26. 2. 2020 navštívila třída 3.A v rámci exkurze Vazební věznici v Hradci Králové. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, mohli jsme se pobavit o chodu zařízení a nahlédli jsme i do autentických cel a prostor věznice.

Mgr. Zdeněk Čapek