100% úspěšnost u maturitních zkoušek 2021

I v letošním roce úspěšně složili jak společnou, tak profilovou část maturitní zkoušky všichni žáci 4. ročníku! Z celkového počtu 57 maturantů jich dokonce 54 prospělo s vyznamenáním, přičemž se všichni přihlásili také k dobrovolným ústním zkouškám z českého a anglického jazyka.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 18. června netradičně na střeše městské knihovny, která nabízí velmi příjemný a zajímavý prostor.

Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu i osobním životě! Jsme na Vás hrdí!