100% úspěšnost u maturitních zkoušek

Také v letošním roce úspěšně složili jak společnou, tak profilovou část maturitní zkoušky všichni žáci 4. ročníku denního studia i 2. ročníku dálkového studia.

Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu i osobním životě!