Výcvik a výuka

Teorie – individuální studijní plán

  • 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

  • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
  • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výuka(konzultace) teorie a techniky : úterý, čtvrtek 15 – 17 h

Přihlášky: na sekretariátu školy, telefonicky, mailem či v průběhu konzultačních hodin při výuce