Pro uchazeče

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek – do 15. července 2020.

Termín jednotných přijímacích zkoušek: 8. června 2020

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce.

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek – do 15. července 2020.

Termín jednotných přijímacích zkoušek: 8. června 2020

Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce.

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2020/2021 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové