Pro uchazeče

Přijímací řízení – 1. kolo

Dny otevřených dveří: 11. listopadu 2023 a 13. ledna 2024 (9:00-12:00 hod.)

Termín podání přihlášek: 1. – 20. února 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024
Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor není vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb.

Informační web pro rodiče a žáky.

Testová zadání k procvičování.

Školné:

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Přijímací řízení – 1. kolo

Dny otevřených dveří: 11. listopadu 2023 a 13. ledna 2024 (9:00-12:00 hod.)

Termín podání přihlášek: 1. – 20. února 2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15. dubna 2024
Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Přihláška >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.
Pozn.: Pro tento obor není vyžadováno potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu dle NV č. 211/2010 Sb.

Informační web pro rodiče a žáky.

Testová zadání k procvičování.

Školné:

Školné ve školním roce 2024/2025 je stanoveno na částku Kč 44 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové