Měsíční plán práce

Listopad 2022

1.11. – 11.11.2022

4.D Odborná praxe

04.11.2022

2.A, 2.D Testování tělesné zdatnosti žáků - ČŠI

10.11.2022

2.A, 2.D Setkání národů

11.11.2022

2.A, 2.D Testování tělesné zdatnosti žáků - ČŠI

11.11.2022

Prezentace SŠ - Hradec Králové

12.11.2022

Prezentace SŠ - Hradec Králové

16.11.2022

3.A Vazební věznice HK - odb. exkurze

17.11.2022

4.A, 4.D Cvičné testování MZ

18.11.2022

SOŠ Ředitelské volno

22.11.2022

Pedagogická rada

22.11.2022

SOŠ Informační schůzky pro rodiče

23.11.2022

4.D Odborná exkurze - NZDM Klídek

25.11.2022

2.A, 2.D Testování tělesné zdatnosti žáků - ČŠI

25.11.2022

Prezentace SŠ - Pardubice

26.11.2022

Den otevřených dveří

29.11.2022

2.A, 2.D Divadelní představení Antigona

v průběhu měsíce

metodické sekce dle programu

v průběhu měsíce

hospitační a konzultační činnost

v průběhu měsíce

návštěvy základních škol v regionu