Měsíční plán práce

Březen 2018

1. - 31. 3. 2018

Dlouhodobá odborná praxe – 3. ročník VOŠ (12. 2. – 18. 5. 2018)

02.03.2018

Halový fotbal – okresní finále – vybraní žáci školy, zodpovídá: Mgr. Radka Taichmanová

02.03.2018

Testování MZ – 4. ročník

05.03.2018

Pohádka v Aj v MŠ Holubova a ZŠ Úprkova HK – 3.D

07.03.2018

Projekt „Zaměstnaný absolvent“ Krajská komora Hradec Králové - třídy 1.C, 2.C, 4.A a 4.D

08.03.2018

Odborná exkurze – Praha – třída 3.D, zodpovídá: Mgr. Olga Tillová, Mgr. Tomáš Borůvka

09.03.2018

Infotour Aldis Hradec Králové – Konference Karla Čapka – VOŠ

12.03.2018

Odborná exkurze do Lesní MŠ Hradec Králové

14.03.2018

Odborná exkurze – Vazební věznice, Krajský soud v HK, třída 3.A, zodpovídá: Mgr. Zdeněk Čapek a Mgr. Tomáš Borůvka

16.03.2018

Environmentální seminář Mgr. Trejtnarové – 3.D + 1.E

23.03.2018

Návštěva speciální MŠ Slunečnice HK – 1.E + 2.E

24.03.2018

Testování MZ – 4. ročník

28.03.2018

Odevzdávání odborných maturitních prací 4. A, 4.D, 2.E

28.03.2018

Odevzdávání seznamu literatury 4. A, 4.D

29. - 2. 4. 2018

Velikonoční prázdniny SOŠ + VOŠ

V průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí

V průběhu měsíce

Kontroly hospitace dle plánu kontrol

V průběhu měsíce

Kontrola plnění tématických plánů

V průběhu měsíce

Konzultační činnost

V průběhu měsíce

Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, doklasifikace