Měsíční plán práce

Září 2018

27. 8. – 31. 8. 2018

Doklasifikace žáků, zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, opravné termíny zkoušek, ředitelské testy, dle rozpisu

31.08.2018

Úvodní pedagogická rada, 9:00 h, 3.A

02.09.2018

Slavnostní podvečer u příležitosti zahájení studia v Městské hudební síni od 17:00 h

3. 9. – 8. 9. 2018

Přípravný jazykový a seznamovací kurz pro nastupující 1. ročníky SOŠ (vedoucí kurzu Mgr. Jana Hayes)

03.09.2018

Zahájení školního roku - seznámení se školním řádem, BOZP a PO – zodpovídají TU

03.09.2018

Zápis 1., 2., 3. ročníků VOŠ dle rozpisu

03.09.2018

Zahájení výuky SOŠ dle rozvrhu na webovém rozhraní

3. - 7. 9. 2018

Konzultační týden VOŠ

07.09.2018

Cvičné testování MZ z AJ + ČJ – 4. ročníky

10.09.2018

Zahájení výuky VOŠ dle rozvrhu na webovém rozhraní

10.09.2018

Světluška – charitativní akce, vybraní žáci, zodpovídá: Mgr. Marková

13.09.2018

rodičovské schůzky pro 1. ročníky a 4. ročníky SOŠ, 17:00 h

14.09.2018

Zahájení výuky 1. E + 2.E – obor PMP DS

22.09.2018

Cvičné testování MZ z AJ + ČJ – 4. ročníky

24. - 28. 9. 2018

Metodický kurz 4.D – Pec pod Sněžkou, (vedoucí kurzu Mgr. Tomáš Borůvka)

v průběhu měsíce

hospitační a kontrolní činnost

v průběhu měsíce

sportovní soutěže dle zájmu žáků

v průběhu měsíce

schůzky předmětových komisí

v průběhu měsíce

vedení dokumentace

v průběhu měsíce

zkoušky VOŠ (řádné a opravné termíny) – dle rozpisu