Měsíční plán práce

Duben 2018

3. – 7. 4. 2018

Poznávací zájezd – Londýn a okolí pedagogický dozor: Mgr. Pavlína Marková, Mgr. Olga Tillová

04.04.2018

Novopacký slavíček – pěvecká soutěž pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Borůvka

04.04.2018

Podklady pro pedagogickou radu – 3. čtvrtletí do 12:00 h

05.04.2018

Pedagogická rada – 3. čtvrtletí SOŠ od 15:30 h v učebně 3.A

05.04.2018

Informační schůzky pro rodiče 1. – 4. ročník SOŠ od 17:00 h

11.04.2018

Společná část MZ - Písemná práce z Čj – 4.A + 4.D od 12:00 h

12.04.2018

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 1. řádný termín - Zad.: dle rozpisu

12.04.2018

Divadelní představení „Oskar a růžová paní“ – SOŠ Ped. doprovod: 1.A Mgr. Koutná, 1.D Mgr. Hayes, 2.A Mgr. Dvořáková, 2.D – Mgr. Křížová, 3.A Mgr. Kuntová, 3.D – Mgr. Tillová, 4.A – Mgr. Pawlasová, 4. D – Mgr. Pršalová

13.04.2018

Holky z Venuše a kluci z Marsu – 1.A + 1.D - Přednáška zaměřená na sexuální výchovu a dospívání

16.04.2018

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 2. řádný termín - Zad.: dle rozpisu

16.04.2018

Planeta Země 3000 – třída 2.A, Ped. dozor: Dr. Zdenek Novotný

16.04.2018

Projekce filmového dokumentu – Arnošt Lustig – Devět životů, Ped. dozor: dle rozpisu

19.04.2018

Preventivní program – šikanování - 1. – 3. ročník SOŠ – Knihovna města HK, Ped. dozor: dle rozpisu

19.04.2018

Školní přijímací zkouška – obor: PMP SOŠ - 1. komise – Dr. Petřikovová, Mgr. Tillová, Mgr. Borůvka - 2. komise – Dr. Soukupová, Mgr. Urbanová, Mgr. Čapek

20.04.2018

Školní přijímací zkouška – obor: EL + OA SOŠ - 1. komise – Dr. Petřikovová, Dr. Soukupová, Ing. Müller

20.04.2018

Školní přijímací zkouška – obor: PMP DS, 1. komise – Dr. Petřikovová, Dr. Soukupová, Ing. Müller

20.04.2018

Podpisy smluv o studiu DS – 1. kolo od 16:30 h

23. 4. – 4. 5. 2018

Odborná praxe 3.A

23. 4. – 4. 5. 2018

Odborná praxe 3.D

24.04.2018

Poklady pro pedagogickou radu – 4. ročník SOŠ a 2.E do 13:00 h

25.04.2018

Pedagogická rada 4. ročník SOŠ a 2.E – od 15:00 h

27.04.2018

Přijímací řízení SOŠ – 1. kolo – vyhlášení výsledků v 15:00 h

30.04.2018

Předávání vysvědčení za 2. pol. 2017/18 – 4.A + 4.D + 2.E

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí školy – SOŠ, VOŠ

v průběhu měsíce

Konzultační a hospitační činnost

v průběhu měsíce

Komisionální zkoušky VOŠ – dle rozpisu