Měsíční plán práce

Březen 2019

1. - 31. 3. 2019

Dlouhodobá odborná praxe – 3. ročník VOŠ

25. 2. – 1. 3. 2019

Jarní prázdniny SOŠ

08.03.2019

Infotour Aldis Hradec Králové – VOŠ

13.03.2019

Odborná exkurze – Vazební věznice, Krajský soud v HK, třída 3.A, zodpovídá: Mgr. Zdeněk Čapek

14.03.2019

Vzdělávací program: Holky z Venuše, kluci z Marsu – třídy 1.A a 1.D

29.03.2019

Odevzdávání odborných maturitních prací 4. A, 4.D, 2.E

29.03.2019

Odevzdávání seznamu literatury 4. A, 4.D

30.03.2019

Testování MZ – 4. ročník

v průběhu měsíce

Projekt PČR – „Děti v pasti sociálních sítí II“ – Třídy 1.A a 1.D

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí

v průběhu měsíce

Kontroly hospitace dle plánu kontrol

v průběhu měsíce

Kontrola plnění tematických plánů

v průběhu měsíce

Konzultační činnost

v průběhu měsíce

Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, doklasifikace