Exkurze tříd 1.A a 1.D

Ve středu 27. června se obě třídy 1. ročníku vypravily na výchovně-vzdělávací exkurzi do Prahy.

Třída 1.A navštívila nejvýznamnější pamětihodnosti Prahy, jako je Pražský hrad, Petřínská rozhledna, Karlův most, Malá Strana a Staré Město. Stranou nezůstaly ani technické památky (např. Zrcadlové bludiště a lanová dráha na Petřín).

Třída 1.D vedle prohlídky historické části města zavítala do stálé expozice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Nechyběla ani teambuildingová aktivita v podobě lasergame v centru LazerFun.

Obě třídy si tento den užily a byl pro ně příjemným zakončením školního roku.

Mgr. Zdeněk Čapek,
Mgr. Tomáš Borůvka